برنامه های تفریحی و گردشگری

مراسم گرامیداشت روز کیش

مراسم گرامیداشت روز کیش

معاونت گردشگری
ساعت اجرا: 7 تا 10 شب
تاریخ اجرا : 20 آبان ماه
محل اجرا : تالار شهر

تور طبیعت گردی کیش

تور طبیعت گردی کیش

معاونت گردشگری
ساعت اجرا: 2 ظهر تا 7 شب
تاریخ اجرا : 19 آبان ماه
محل اجرا : طبیعت،جنگل ،ساحل و دریا

اجرای نمایش عروسکی سعدی کلمب

اجرای نمایش عروسکی سعدی کلمب

معاونت گردشگری
ساعت اجرا : 7 تا 8:30 شب
تاریخ اجرا : 22 تا 24 آبان ماه
محل اجرا : اسکله تفریحی

کارنوال خودرویی ،موتوری

کارنوال خودرویی ،موتوری

مجموعه تفریحی سافاری کیش
ساعت اجرا : 10 شب
تاریخ اجرا : 20 آبان ماه
محل اجرا : در سطح جزیره

مانور شناورهای تفریحات دریایی کیش

مانور شناورهای تفریحات دریایی کیش

جامعه کلوپ داران و تفریحات دریایی
ساعت اجرا : 4 بعدازظهر
تاریخ اجرا : 20 آبان ماه
محل اجرا : حدفاصل مجموعه آوای خلیج فارس تا اسکله تفریحی

اجرای گروههای موسیقی آیینی و کارنوال شادی

اجرای گروههای موسیقی آیینی و کارنوال شادی

معاونت گردشگری
ساعت اجرا : صبح و عصر
تاریخ اجرا : 18 تا 22 آبان ماه
محل اجرا : بازارها،سواحل و ورودی فرودگاه

برگزاری رویداد جزیره گنج

برگزاری رویداد جزیره گنج

معاونت گردشگری
ساعت اجرا : در طول روز
تاریخ اجرا :24 آبان ماه
محل اجرا : استج ساحل مرجان ،اسکله تفریحی ،کشتی یونانی ،ساحل مارینا

جشن هفته کیش

جشن هفته کیش

معاونت گردشگری
ساعت اجرا:
4 تا 6 بعدازظهر ( استیج ساحل مرجان )
7 تا 9 شب ( استیج اسکله تفریحی )
11 شب تا 1 بامداد ( اسکله میرمهنا )
تاریخ اجرا : 18 - 19 و 21 آبان ماه